Związek Nauczycielstwa Polskiego
Pracowników Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitali Klinicznych
40-455 Katowice
ul Poniatowskiego 15
tel 20-83-580

Za zawartość strony odpowiadają:
dr D. Grygierczyk


 

UWAGA!
Wszelkie zaległości składkowe prosimy przelewać na konto ZNP

70124013301111001061721044

 W latach 80-tych ubiegłego stulecia rozpoczęła się ważna społeczna transformacja związana ze zmianą ustrojową naszego kraju. Dotyczyło to również reorganizacji ruchu społeczno - zawodowego. Przestały stopniowo istnieć struktury związkowe działające w ramach Centralnej Bazy Związków Zawodowych. Zaczęły powstawać związki branżowe oraz samodzielne samorządne związki zawodowe z "Solidarnością" na czele. W Śląskiej Akademii Medycznej zakończyły działalność związki branżowe i pozostał jeden związek zawodowy NSZZ "Solidarność".

W tym okresie powstała również Grupa Inicjatywna licząca 49 osób, do której wchodzili między innymi: Barbara Śmietana, Bolesław Gwóżdż, Ilona Karczewska, Józef. Buzek, Werner Achtelik, Artur Stojko, Barbara Buntner, Regina Piątek, Danuta Grygierczyk, Edyta Majchrzak, Brygida Wencel, która postanowiła założyć w Śląskiej Akademii Medycznej nową, drugą organizację związkową o nazwie - Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Śląskiej Akademii Medycznej i Szpitali Klinicznych w Katowicach. Na pierwszym posiedzeniu 26.01,1993r podjęto uchwałę o powołaniu Komitetu Założycielskiego nowej organizacji w następującym składzie: prof. A. Stojko, dr W. Achtelik, inż. J. Buzek, prof. B. Buntner, dr D.Grygierczyk, mgr D. Męcner, dr J. Gruszczyński, dr B. Śmietana, prof. B. Gwóżdż oraz dr A. Puzio.

Wyżej wymieniona inicjatywa spotkała się z poparciem ówczesnego Rektora prof. Dr hab. Władysława Pierzchały.

Po zarejestrowaniu organizacji związkowej w KRS i zatwierdzeniu Statutu, przystąpiono do wyborów, a następnie statutowej działalności. Początkowo organizacja liczyła 40 członków reprezentujących pracowników administracyjnych, technicznych i naukowo - dydaktycznych.

Pierwszym Przewodniczącym został wybrany 15.04.1993 dr W. Achtelik.